کفر نمی گویم

خدایا کفر نمی گویم پریشانم

                               چه میخواهی تو از جانم

مرا بی آنکه خود خواهم

                               اسیر زندگی کردی

خداوندا تو مسئولی

                       خداوندا تو می دانی

که انسان بودن وماندن

                          در این دنیا جه دشوار است

چه رنجی میکشد آن کس که انسان است واز احساس سرشار است

 

/ 0 نظر / 5 بازدید