نوروز

11ماه اندی گذشت.......

 

بعضیا دلشون شکست...

 

بعضیا دل شکوندن....

خیلیل عاشق شدند وخیلیل تنها....

 

خیلیا از بینمون رفتن......

 

خیلیل بینمون اومدن.....

 

گریه کردیم وخندیدیم.....

 

زندگی بر خلاف آرزوهامون گذشت....

 

تقریبا 10 روز مونده .10 روز از همه اون خاطره ها !!

 

 

 

 

     ارزو دارم نوروز پیش رو دارید اغاز روزهایی باشه که ارزو دارید

 

            نوروز پیشاپیش مبارک

/ 3 نظر / 4 بازدید
سرمه

عید تو هم مبارک عزیزممم.

صدف

نوروز شما هم مبارک عزیزم آپم[لبخند]