من اگر...

من اگر عاشقانه مینویسم

نه عاشقم و نه معشوق کسی!

فقط می نویسم تا عشق یاد قلبم بماند...

در این زرفای دل کندن ها و عادت ها و هوس ها فقط تمرین آدم

بودن میکنم.....

 


/ 2 نظر / 12 بازدید
سرمه

[گل]

عارف

سلام اپ زیبایی بود[لبخند]