شکر خدا

مسکینی دیدم با کفش پاره شکر میکرد خدا را

گفتم که کفش پاره شکر خدا ندارد

گفتا یکی شکر میکرد  دیدم که پا ندارد......

/ 2 نظر / 5 بازدید
رامین

پروردگارا به آنچه داده ای و نداده ای شکر