گذشت

مرداب به رود گفت: جه کردی که چنین زلالی؟

گفت:گذشتم!!


/ 2 نظر / 9 بازدید
عباس راه چمندی

....تبسم تو تجسم تمام خوبی هاست به تبسمت سوگند ، که شاد بودنت آرزوی ماست....