کلاغ

کلاغ شکاک نیست

بیچاره از ادم ها سنگ زیاد

خورده عاقل شده!!

 


/ 3 نظر / 15 بازدید
سرمه

آخییی[ناراحت]

نوباغی

مديرمحترم وبلاگ آيسان سلام عليكم، احترامابه اطلاع ميرساند باتوجه به تغييرمديريت سالن ورزشي پهلوان ججوريواده عبدل آباد وبلاگ اين سالن به نشانيwww.515.blogfa.comمي باشدكليه اخبارسالن ونحوه واگذاري وقت تمرين دروبلاگ قابل مشاهده مي باشد.لطفااي وبلاگ رابانام"سالن ورزشي پهلوان ججوريواده عبدل آباد"لينك نمائيد. ضمناجهت رزرووقت تمرين به وبلاگ مراجعه نماييد باتشكر فراوان"مديريت سالن ورزشي پهلوان ججو؛مهندس نوباغي"

نوباغی

مديرمحترم وبلاگ سلام عليكم، احترامابه اطلاع ميرساند باتوجه به تغييرمديريت سالن ورزشي پهلوان ججوريواده عبدل آباد وبلاگ اين سالن به نشانيwww.515.blogfa.comمي باشدكليه اخبارسالن ونحوه واگذاري وقت تمرين دروبلاگ قابل مشاهده مي باشد.لطفااي وبلاگ رابانام"سالن ورزشي پهلوان ججوريواده عبدل آباد"لينك نمائيد. ضمناجهت رزرووقت تمرين به وبلاگ مراجعه نماييد باتشكر فراوان"مديريت سالن ورزشي پهلوان ججو؛مهندس نوباغي"