زندگی.....

 

زندگی به من آموخت "هیچ چیز" از "هیچ کس " بعید نیست...

/ 8 نظر / 17 بازدید
الناز

زندگی مثل آب توی لیوانه ترک خورده میمونه.. بخوری تموم میشه.. نخوری حروم میشه.. از زندگیت لذت ببر چون در هر صورت تموم میشه به منم سربزن ودرصورت تمایل لینکم کن

مجید

سلاموقت.بخیرخوبیدچه.خبرا؟

حسین

سلام مریم خانم خوبی؟ وب مل بدبخت بیچاره ها رو هم یه سر بززززززززززززززن

مازیار

عادت بدترین بیماریه. کاری می کنه که آدم به هر بدبختی و هر دردی ، سر خم کنه و بتونه کنار آدمای نفرت انگیز دووم بیاره ...

شیرین

وبت ماهههههههههههههههههههههههه

سلاله

[گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]