آسمان دلم

امشب آسمان دلم ابری است واشک در آستانه چشمانم خیمه زده ومن

 قایق اندیشه ام را به عقب می رانم. لحظه هایی را به یاد می آورم که با

 سرعت باد گذشته ساعتهایی که خاطره را پنهان کرده اند ومن با یاد

 روزهایی که با گذشت خود برگ هایی از دفتر زندگی ام را ترجه کردند وبه

 یاد روزهای خوش زندگی گذشته اشک تقدیمت می کنم روزهایی را

 که غریبانه پا به سر زمین هم گذاشته و با پای یکدیگر گلهای محبت را

 پرپر می کردند وآنگاه که از شوق آشنایی به دنبال واژه ای می گشتیم

 تو آمدی ودر مرتفع ترین مرتع قلبم سکنی گزیدی

 

 

/ 3 نظر / 10 بازدید
غریبه

آدمک آخر دنیاست بخند آدمک مرگ همین جاست بخند دست خطی که ترا عاشق کرد شوخی کاغذی ماست بخند آدمک خر نشوی گریه کنی کل دنیل سراب است بخند آن خدایی که بزرگش خواندی بخدا مثل تو تنهاست بخند شاید تقصیر دل من بوده تو بی تقصیری نمی دونم ولی خوب می دونم که تو میدونی د و س ت ت دارم نگو چرا اینجوری نوشتی آخه خیلی از تو بی وفایی دیدم ولی باز....

غریبه

. ¸,’ ¸,. . ¸ `-,”~-~’,¸,.¹-~-._¸,.سلام . . . . ) . ‘”¨ . .):. .`-,;:.`,’;;‘¸,.¹¯¸¸,.- . . .,-’ , , , , ,-‘;:.. . .`-¸;:.`,’--~’`,¯-.,¸_, . . (. ,•¸,-~’¨|;;;::.. .. . “-,;:/,`,-~-~¬¯. . . . . . .¸,..,¸ . . . . .¸,.-~--.¸_ . . . ¨`” . . . .|;;;:::.. . .. . ¯¯`*¬~---~~¬¬”``~-,;:;;`”~--~”:;;::,-“’’``¯¨` . . . . . . . . . \;;;::… . … , زود بيا آپمو ببين .... ¨`-,;;:;;::;;::;:;:`¬~-.¸ '``````````````/;;;:;::… ,, ..:;, :… ,, .. :;,:;,. . ., ¸ . . . .`,;;:;:::;:;:;;-~”`¨ , . . . . . . . .|;;::;:... .:; .:;;¸ . . ,, ..:;,, .. :. . ..:’ .. . . |;;::;;:;:;;”-~¬~-.,¸.-~’ . . . . . . . . . \;;::.. . `` .:;;;, . . . ,, ..:;, :… ,, .. :. . . . ,’`”~-,;;:;:;;.¸.,~--“`¨ . . . . . .¸.-~¬”`,-‘;:. . ..:;;::... .. .. . .. ... ..:;;. . . . .,’ . . . .`”*”`¯ . . . . . l’:,~-¬`;;:¸.-~¬”```”¬~