فردا؟!

فردا یک راز است نگرانش نباش

دیروز یک خاطره بودحسرتش را نخور

واما امروز یکهدیه است قدرش را بدان

نمیتوان برگشتو آغاز خوبی داشت اما

میتوان آغاز کرد وپایان خوبی داشت

/ 0 نظر / 4 بازدید