غریبه....

........ غریبه ای  آمد.......

عشقی داد......

نفسی گرفت......

آرام وبی صدا رفت........

/ 5 نظر / 28 بازدید

هست ان نیست که هر لحظه کنارت باشد هست ان است که هرلحظه به یادت باشد

تو نیمه ی گم شده ام نیستی که با نیمه ی دیگرم به جستجویت برخیزم تو همه ی گم شده ی منی م .ر hec

بامدادخمار

همه آبهای دریا هم نمی توانند یک کشتی را غرق کنند مگر اینکه در داخل کشتی نفوذ کنند بنابراین تمام نکات منفی دنیا روی شما تاثیر نخواهد داشت مگر اینکه شما اجازه بدهید..

عارف

سلام چه اپ با حالی[نیشخند]