خراب عشق

عاشق عشقم,به عشق عشق بازی زنده ام

                             همچو حافظ عشق را با شادمانی بنده ام

گر جدا گشتم ز عشقم عاشقان شیون کنید

                           آن زمان از عاشقی همچون شقایق مرده ام

/ 0 نظر / 9 بازدید