دل نا اهل

ساعت از چهار گذشت ودل دیوانه نیامد

                    شمع شب سوخت وخواب من بیچاره نیامد

تلفن های دلم یک نمه مشکوک شدست

                   باید امروز بپرسم که چرا خانه نیامد

 

 

 

 

/ 2 نظر / 11 بازدید